top of page

Bescherming van de privacy

Deze pagina bevat heel wat informatie over de privacy. Je kan hier vinden hoe we met jullie gegevens omgaan, wat we doen en niet doen, en hoe we jouw gegevens zullen beschermen en verwerken.  Deze pagina houdt rekening met de nieuwe wetgeving die vanaf 25 mei 2018 in voege gaat.

Privacy is belangrijk. Lees daarom deze pagina aandachtig. Heb je vragen, zijn er onduidelijkheden, heb je suggesties? Dan zien we je reactie graag toekomen op niki-johan@fairco.be

INHOUD

Deel 1: Jij en je recht op privacy

  1. Je kan je gegevens inkijken

  2.  Je kan je gegevens verbeteren

  3. Je kan je gegevens laten verwijderen

  4. Je kan je verzetten tegen het bepaald gebruik van gegevens

  5. Je kan vragen om je gegevens aan een derde partij over te dragen

  6. Je kan je rechten uitoefenen

 

Deel 2: Vakantiewoningen Mas Le Braud verwerkt jouw gegevens om verschillende redenen

2.1 De wettelijke redenen

2.2 Vakantiewoningen Mas Le Braud moet zijn activiteit kunnen uitoefenen

2.3 Vakantiewoningen Mas Le Braud maakt gebruik van je gegevens om aan direct marketing te doen

2.4 Het gebruik van cookies

2.5 Vakantiewoningen Mas Le Braud verkoopt geen persoonsgegevens

 

Deel 3: De persoonsgegevens worden gebruikt afhankelijk van het doel.

3.1 Informatie om je te identificeren, contacteren, te adviseren

3.2 Publieke gegevens en gegevens verkregen via derde partijen

 

Deel 4: De verwerking van je gegevens

4.1 Toegang tot de persoonsgegevens

4.2 De verwerking van je gegevens

4.3 Verwerkers buiten de EU

4.4 Maatregelen voor de beveiliging van je persoonsgegevens

4.5 De beperkte bewaring van je gegevens

Deel 1: Jij  en je recht op privacy.

Indien je gegevens achterlaat heb jij heel wat rechten. Geef je voor een verwerking je toestemming, kan je die altijd terug intrekken.

  1. Je kan je gegevens inkijken.

Je kan ons altijd vragen om je gegevens in te kijken. Hoe doe je dat? Je stuurt een mail naar niki-johan@fairco.be en we zullen je de gegevens die we over je hebben meedelen.

1.2 Je kan je gegevens verbeteren

Je het het recht om je persoonlijke gegevens te laten verbeteren. Zie je een fout in de gegevens dan verbeteren we die op eenvoudige aanvraag.

1.3 Je kan je gegevens laten verwijderen

Je kan vragen om je gegevens te verwijderen. Dan kan je altijd doen, eenvoudig omdat je dat wil.

Stuur je vraag om de gegevens te verwijderen naar niki-johan@fairco.be

We zullen al je persoonsgegevens wissen zodat de persoonlijke informatie niet meer aanwezig is in onze databank. Met persoonlijke informatie bedoelen we je naam, voornaam, telefoon, email, en adres.

1.4 Je kan je verzetten tegen het bepaald gebruik van gegevens.

Ben je het niet eens met de wijze waarop Vakantiewoningen Mas Le Braud je gegevens gebruikt op basis van het gerechtvaardigd belang, dan kan je hiertegen verzet aantekenen. Dat zullen we altijd volgen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen (bijvoorbeeld fiscale of ander wettelijke regels).

1.5 Je kan vragen om je gegevens aan een derde partij over te dragen.

De gegevens die je aan Vakantiewoningen Mas Le Braud hebt overgemaakt kunnen geheel of gedeeltelijk overgemaakt worden aan jezelf of een derde partij. De privacywetgeving voorziet een aantal beperkingen op dit recht zodat het niet van toepassing is op alle gegevens.

1.6 Je kan je rechten uitoefenen.

Wees steeds zo specifiek mogelijk indien je je rechten wil uitoefenen. Vakantiewoningen Mas Le Braud moet in staat zijn om je identiteit te controleren en zo de wijzigingen uit te voeren. Voor sommige acties moeten we wel in staat zijn om je identiteit na te kijken. Zo kan niemand anders je rechten uitoefenen in jou plaats.

Vraag, opmerking? Die kan je altijd stellen aan niki-johan@fairco.be

Heb je klachten in verband met de uitoefening van je rechten dan stellen we voor dat je als volgt handelt:

-eerst maak je je klacht kenbaar via niki-johan@fairco.be

Vakantiewoningen Mas Le Braud zal dan direct nagaan of de klacht gegrond is,  wat de oorzaak is en hoe we dit kunnen verhelpen. We engageren ons ertoe dit te doen binnen de 48 uur (werkdagen). Soms, in verlofperiodes zal het moeilijk zijn. Daarom doen we beroep op je begrip in die periodes. Toch zou het niet langer mogen duren dan 1 week vooraleer je reactie van ons ontvangt.

-geven we volgens jou geen voldoende antwoord of reactie op je klacht kan je deze schriftelijk bevestigen aan Vakantiewoningen Mas Le Braud, Hollestraat 14, 3051 Sint-Joris-Weert, en/of via het email adres niki-johan@fairco.be  

-ben je niet tevreden met de reactie op je klacht, of ga je niet akkoord met het standpunt dat Vakantiewoningen Mas Le Braud inneemt in verband met je privacy, dan kan je terecht op de site van de Belgische gegevensbeschermingautoriteit www.privacycommission.be waar je ook een klacht kan indienen.

Deel 2 : Vakantiewoningen Mas Le Braud verwerkt jouw persoonsgegevens om verschillende redenen.

2.1 De wettelijke redenen

Vakantiewoningen Mas Le Braud verhuurt vakantiewoningen online. Sommige onderdelen van bestaande wetgevingen spelen dan:

-het voeren van een boekhouding is een domein waar de controle van gedetailleerde gegevens en transacties tot in het kleinste detail worden nagekeken. Sommige experts (boekhoudkundige, audit, fiscaal) kunnen toegang hebben tot de gegevens.

-de privacywetgeving verplicht Vakantiewoningen Mas Le Braud om te reageren indien de privacy commissie klachten behandelt en hiervoor bepaalde informatie nodig heeft.

-de vragen van gerechtelijke overheden (politie, parket, onderzoeksrechters, rechtbanken) moeten ook door Vakantiewoningen Mas Le Braud beantwoord worden.

2.2 Vakantiewoningen Mas Le Braud moet zijn activiteit kunnen uitvoeren.

Dat wordt het gerechtvaardigd belang genoemd.

Naast de opsomming die hierboven is gegeven, moet Vakantiewoningen Mas Le Braud in staat zijn om zijn echte economische en commerciële activiteit uit te oefenen. Hiervoor gebruikt Vakantiewoningen Mas Le Braud dan ook persoonsgegevens. Vakantiewoningen Mas Le Braud let hierbij steeds op dat de impact op de privacy zo beperkt mogelijk zal zijn en dat het evenwicht tussen het gerechtvaardigd belang van Vakantiewoningen Mas Le Braud en de eventuele impact op jou privacy niet wordt verstoord. Heb je toch bezwaren tegen de verwerking van jouw gegevens, kan je je recht van verzet laten gelden.

Wat is de kernactiviteit van Vakantiewoningen Mas Le Braud en wat is de verwerking van de persoonsgegevens in deze context?

Vakantiewoningen Mas Le Braud verhuurt vakantiewoningen - gites.

Bij de reservatie online of bij het sturen van een emailbericht naar Vakantiewoningen Mas Le Braud, laat je persoonlijke gegevens achter. 

Vakantiewoningen Mas Le Braud kan je ook per mail informeren over nieuwigheden mbt de verhuur van onze Vakantiewoningen Mas Le Braud. Indien je deze mails niet meer wenst te ontvangen, laat je dat weten. 

Buiten de hiervoor aangegeven redenen, zijn we soms verplicht persoonsgegevens te gebruiken in de volgende situaties:

-gegevens kunnen ook gebruikt worden om de rechten van Vakantiewoningen Mas Le Braud en de personen die hen vertegenwoordigen te vrijwaren.  

-gegevens kunnen ook gebruikt worden om synergie, efficiëntieverhoging of andere organisatorische of procesmatige voordelen te creëren.

-persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor goed bestuur, risicobeheer en controle om juridische redenen, en compliance.

-persoonsgegevens kunnen ook samengebracht worden voor de aanmaak van segmenten en gedetailleerde profielen.

-om klanten of prospecten doeltreffend te beantwoorden of doeltreffende spontane voorstellen op maat aan te bieden, is het mogelijk dat Vakantiewoningen Mas Le Braud, in zorgvuldig achterliggende processen, klantprofielen van jou als vergelijkingsbasis raadpleegt. Uiteraard zullen jouw persoonsgegevens niet kenbaar gemaakt worden.

-de gegevens kunnen worden gebruikt voor het ondersteunen, vereenvoudigen, gebruiken van diensten door de klant om te vermijden dat je informatie die je vroeger al doorgaf opnieuw moet invullen. Zo vermijden we dat je opnieuw het hele identificatieproces moet doorlopen

-persoonsgegevens kunnen gebruikt worden bij het testen, verbeteren, vereenvoudigen, evalueren, van processen, applicaties, modellen, tevredenheidsonderzoek...Hierbij kunnen we ook gebruik maken van cookies bijvoorbeeld om je te contacteren om te zien wat er fout liep indien je een proces niet volledig hebt doorlopen.

2.3 Vakantiewoningen Mas Le Braud maakt gebruik van je persoonsgegevens om aan direct marketing te doen.

Vakantiewoningen Mas Le Braud stelt verschillende diensten voor. We wensen deze diensten aan jou kenbaar te maken. Dat kan op jouw uitdrukkelijke vraag, of als we vermoeden dat je interesse hebt of gebaat zal zijn bij een bepaalde dienst.

Deze informatie kan op verschillende wijzen bij jou terechtkomen. Dat kan per mail, post, apps, of andere nieuwe technologieën die het contact met jou mogelijk maken. We kiezen het meest geschikte kanaal dat jou het minst stoort.

Geen algemene advertenties die je niet interesseren, maar wel sterk gepersonaliseerde voorstellen zullen we alleen maar doen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Deze toestemming kan je op elk moment intrekken, dat kan even eenvoudig als je ze gegeven hebt.

Wens je geen gepersonaliseerde informatie over onze diensten, dan geef je geen toestemming voor informatie op maat.

Maar ook als je geen sterk gepersonaliseerd aanbod wenst, kan je nog aanbiedingen ontvangen van Vakantiewoningen Mas Le Braud. We wensen dan je aandacht te trekken op specifieke situaties of momenten waarom je het meest voordeel kan doen zoals beschreven in onze kernactiviteit. Je kan altijd aangeven dat je die niet meer wenst te ontvangen in de toekomst. Dan zullen we daar rekening mee houden.

2.4 Het gebruik van cookies

Zolang u geen persoonsgegevens invult tijdens uw bezoek aan ardeche-vakantie.be, blijft u anoniem. We kennen dan enkel uw IP-adres (dat is het adres van uw computer). Via dit adres kunnen we statistische informatie bekomen over uw bezoek aan onze site (welke pagina's werden er bezocht, hoelang duurde het bezoek...). Deze informatie gebruiken we om ardeche-vakantie.be verder te verbeteren, om onze bezoekers die site te kunnen aanbieden die het best aansluit bij hun wensen. 

Alle websites op het internet gebruiken cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die, tijdens uw bezoek, via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies bevatten nooit persoonsgegevens of persoonlijke informatie. 
Ze bevatten wel informatie die het mogelijk moet maken om de site voortdurend te verbeteren en aan te passen.
U kan er voor opteren om deze cookies niet op te slaan; door de instellingen van uw browser aan te passen. Het gebruik van cookies is echter zo algemeen verspreid dat het niet aanvaarden van cookies problemen zou kunnen opleveren tijdens het surfen. Vele websites zullen niet meer op een volledige en eenvoudige manier aan u kunnen voorgesteld worden.

2.5 Vakantiewoningen Mas Le Braud verkoopt geen persoonsgegevens.

Vakantiewoningen Mas Le Braud verhuurt of verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen voor hun eigen gebruik, tenzij je ervoor kiest en erin toestemt.

Wanneer we bepaalde studies uitvoeren, zorgen we er steeds voor dat de persoonsgegevens geannomiseerd zijn. Zo kan niemand achterhalen van wie de persoonsgegevens zijn.

Deel 3: De persoonsgegevens worden gebruikt afhankelijk van het doel.

Er zijn verschillende redenen of doelen waarvoor Vakantiewoningen Mas Le Braud persoonsgegevens gebruikt.

3.1 Informatie om je te identificeren, te contacteren en correct te adviseren.

Om je te identificeren: naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit,...

Om je te contacteren: telefoonnummer, e-mail, taal, gebruiksnaam in sociale media. Daarnaast kunnen ook technische gegevens deel uitmaken van de wijze van je te contacteren (bvb Ip’s, Mac-adres, unieke identificatiegegevens van je toestellen). Ook herkenning via vingerafdruk of andere technologische mogelijkheden (oogherkenning bvb) kunnen in de toekomst deel uitmaken van de wijze van je te contacteren en te herkennen dat jij  het wel bent.

Om je te adviseren en te bedienen: het productbezoek op de website, je voorkeuren en interesses tijdens je bezoek op de website, je klantprofiel op basis van je gedrag  en uiting van de behoefte op de website, je feedback via opmerkingen, suggesties  en klachten uit het verleden zodat we je beter kunnen helpen in de toekomst.

3.2 Publieke gegevens en gegevens verkregen via derde partijen.

Hiermee bedoelen we gegevens zoals:

-bekomen door wettelijke publicatieverplichtingen (zoals vermeldingen in het Belgisch staatsblad)

-door jou gepost op je publiek toegankelijke sociale media, op je website, je blog

-artikels in de pers verschenen of die algemeen bekend zijn in je streek.

Vakantiewoningen Mas Le Braud kan ook gegevens ontvangen van derde partijen door ze aan te kopen of te huren. Deze bedrijven zijn dan verantwoordelijk dat de informatie rechtmatig werd bekomen,  en mag verkocht of verhuurd worden aan derden.

Deze gegevens van derden kunnen Vakantiewoningen Mas Le Braud helpen om de juistheid van de gegevens in onze bestanden te controleren en up te daten.

Ook data die te maken hebben met je lokalisatie kunnen nuttig zijn voor Vakantiewoningen Mas Le Braud. Deze geolocalisatie wordt dikwijls gebruikt bij een smartphone en andere recente toestellen. Indien Vakantiewoningen Mas Le Braud hiervan gebruikt maakt, zal ze hiervoor een toelating vragen. Deze geolocalisatie gegevens kunnen nuttig zijn om je een dienst aan te bieden die geschikt is met betrekking tot die plaats. Daarnaast kan Vakantiewoningen Mas Le Braud deze informatie ook gebruiken om jouw gegevens beter te beschermen of analyses en studies te verfijnen.

Deel 4: De verwerking van je gegevens.

4.1 Toegang tot de persoonsgegevens

De eigenaars van Vakantiewoningen Mas Le Braud (website Ardeche-vakantie.be) hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Op deze wijze kan Vakantiewoningen Mas Le Braud snel en accuraat reageren bij jouw vraag omtrent je persoonsgegevens.

We geven jouw gegevens nooit aan derden. Indien een derde partij vraagt naar jouw gegevens zullen we steeds een identificatie van deze persoon vragen en jouw akkoord voor het overmaken van jouw gegevens.

De IT-medewerkers die het onderhoud van de website Ardeche-vakantie.be verzekeren. Deze medewerkers hebben geen enkel recht mbt het gebruik van je persoonlijke gegevens.

4.2 De verwerking van je gegevens

Vakantiewoningen Mas Le Braud verwerkt je gegevens om de juiste informatie aan jou voor te stellen.

Vakantiewoningen Mas Le Braud werkt met externe partners voor de financiële rapportering en boekhouding. Binnen het kader van deze activiteiten hebben ze toegang tot de gegevens van Vakantiewoningen Mas Le Braud waaronder eventueel ook de persoonsgegevens.

Andere verwerkers die gegevens van Vakantiewoningen Mas Le Braud verwerken zijn de volgende:

-het platform Wix met bijbehorende Apps, dat gebruikt wordt door Vakantiewoningen Mas Le Braud voor de ontwikkeling van de website (design en gegevens).

-het betalingssysteem gekoppeld aan de website (bvb Mollie , Paypal,…) verwerken de betaling op hun website nadat je gekozen hebt om een betaling uit te voeren. Deze verwerking gebeurt volledig op de website van het betalingssysteem. Nadat de betaling geslaagd is, wordt Vakantiewoningen Mas Le Braud hiervan verwittigd. 

-Google : Vakantiewoningen Mas Le Braud gebruikt veel tools van Google. Van e-mail applicaties tot marketing tools (Google Adwords) en analyse tools (Google Analytics). Zelden bevatten deze tools persoonsgegevens. Google heeft een eigen privacy policy. Op www.google.com/policies/privacy kan je deze policy doornemen.  

-Vakantiewoningen Mas Le Braud maakt gebruik van externe leveranciers voor het sturen van mails. Deze leveranciers gebruiken de mail adressen bij het versturen van de mails van Vakantiewoningen Mas Le Braud. Uiteraard worden deze mail adressen voor geen ander doeleinde gebruikt dan het sturen van emails in opdracht van Vakantiewoningen Mas Le Braud (Mailchimp, SendinBlue, of andere).

4.3 Verwerkers buiten de EU

Indien de verwerkers van persoonsgegevens buiten de EU gevestigd zijn, wordt de bescherming van de persoonsgegevens door de lokale wetgeving geregeld. Om te zorgen dat er de Europese regels ook in dergelijke gevallen gerespecteerd worden, bestaat er een EU-US-Privacy Shield. Door lid te worden van deze organisatie verklaren bedrijven in de US en EU de regels te volgen. Indien je persoonsgegevens door bvb een buitenlands bedrijf, (Facebook, Google, Amazon, Sendinblue, Wix, Lightspeed, Shopify ...) gebruikt worden, zijn de Europese regels op jouw gegevens van toepassing.Vakantiewoningen Mas Le Braud zal erop toekijken dat de partners waarmee we werken lid zijn van deze organisatie.

4.4 Maatregelen voor de beveiliging van je persoonsgegevens

Vakantiewoningen Mas Le Braud ziet erop toe dat de verwerkers de regels volgen van de privacywetgeving.

De verwerkers zullen enkel toegang krijgen tot de persoonsgegevens die nodig zijn binnen het kader van hun opdracht.

Daarnaast verplichten de verwerkers er zich toe om de gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken binnen het kader van hun opdracht. Bij overtreding kan Vakantiewoningen Mas Le Braud niet aansprakelijk gesteld worden in de plaats van de verwerker.

Vakantiewoningen Mas Le Braud neemt de nodige maatregelen, technisch en organisatorisch, om te vermijden dat persoonsgegevens verwerkt worden door onbevoegden, gewijzigd worden of vernietigd.

4.5.De beperkte bewaring van je gegevens.

We gebruiken de persoonsgegevens voor een bepaald doel. Indien dit doel verdwijnt, verwijderen we de gegevens.

Er zijn geen wettelijke regels voor het behouden van de gegevens die Vakantiewoningen Mas Le Braud verzamelt.

Wanneer een klant van Vakantiewoningen Mas Le Braud zijn gegevens heeft achtergelaten, bewaren we deze gegevens op een veilige wijze in onze databases.

Wanneer een klant van Vakantiewoningen Mas Le Braud, geen tweede reservatie boekt binnen een periode van 3 jaar, verwijderen we zijn gegevens uit de bestanden van Vakantiewoningen Mas Le Braud.

 

Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de Verkoper, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Gebruikers, die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van de Verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de Verkoper.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de Site van de Verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de Verkoper. 

Privacy Policy

bottom of page